Pretraga

Mateja Medlobi

Mateja je magistra socijalne politike zaposlena na poziciji Akreditirane parlamentarne asistentice u uredu zastupnika Matića u Bruxellesu. Prati rad dvaju Odbora – Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost (FEMM) i Odbor za kulturu i edukaciju (CULT). Uz Odbore, Mateja prati rad Delegacije Europskog parlamenta za odnose s Arapskim poluotokom (DARP). Područja interesa i ekspertize su joj europska socijalna politika s fokusom na rodnu ravnopravnost i obrazovne procese.

Lightbox by Lokesh Dhakar