Pretraga

Stažiranje

Cilj stažiranja jest pridonijeti obrazovanju i strukovnom osposobljavanju građana EU-a, pružiti uvid u rad Europskog parlamenta te steći vrlo dobro poznavanje funkcioniranja ostalih institucija i tijela EU-a.

Modus operandi našeg ureda jest da se svakom stažistu ili stažistici osigura period stažiranja u trajanju od dva mjeseca.

Prijaviti se mogu studenti/ice ili diplomanti/ice koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

• imati navršenih 18 godina
• biti državljani države članice Europske unije ili države pristupnice/kandidatkinje. Međutim, zastupnici mogu ponuditi stažiranje državljanima trećih zemalja, pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve za vizu
• da su stekli diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju koja odgovara razini potrebnoj za upis na fakultet ili su pohađali sveučilišni ili stručni studij jednake razine ili imaju sveučilišnu diplomu
• izvrsno znaju jedan od službenih jezika Europske unije
• nemaju ugovor o radu ili nisu u bilo kakvom radnom odnosu tijekom stažiranja
• nisu prethodno stažirali u uredu zastupnika, niti su radili kao parlamentarni asistenti zastupnika, bez obzira na to je li riječ o lokalnom ili akreditiranom asistentu

Postupci odabira prilagođeni su kako bi mlade osobe koje studiraju ili su diplomirale društvene znanosti imale prednost.

Lightbox by Lokesh Dhakar