Pretraga

Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost (FEMM)ss

28.01.2020.

Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost (FEMM) ima veliku ulogu u Europskom Parlamentu i Uniji u promicanju i ostvarenju rodne ravnopravnosti. Nadležnost Odbora se može podijeliti u sedam točaka: određivanje, promicanje i zaštitu prava žena u Uniji i mjere koje Unija s tim u vezi poduzima; promicanje prava žena u trećim zemljama; politika jednakih mogućnosti, uključujući promicanje jednakosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnosti na tržištu rada i postupanje prema njima na radnom mjestu; uklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije na temelju spola; provođenje i daljnji razvoj načela uključivanja jednakosti spolova u sva područja politike; praćenje i provođenje međunarodnih sporazuma i konvencija koje uključuju prava žena te poticanje svijesti o pravima žena.

Kao zamjenski član aktivno sudjelujem u sastancima FEMM odbora koji se održavaju nekoliko puta mjesečno, kao i u planiranju i provedbi službenih dokumenata, misija, saslušanja i slično. Unutar odbora, uz članove/ice Parlamenta, sudjeluju brojne nevladine organizacije koje organiziraju radionice i konferencije na aktualne teme FEMM odbora. Moji prioriteti unutar Odbora su teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena te borba protiv svih oblika nasilja i diskriminacije.

Lightbox by Lokesh Dhakar