Pretraga

Izaslanstvo za odnose s Crnom Gorom (D-ME)ss

28.01.2020.

Izaslanstvo za odnose s Crnom Gorom (D-ME) dio je posebnog foruma – Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji okuplja izabrane predstavnike iz europskog i crnogorskog zakonodavstva. Dvanaestočlano izaslanstvo D-ME, osnovano 2014. godine, predstavlja polovinu ovog Odbora koji se javno sastaje dva puta godišnje.

Delegacija je aktivno uključena u pripremu sastanaka i rješavanje svih tema važnih za odnose Europskog parlamenta sa Skupštinom Crne Gore. Rad Delegacije pokriva sve aspekte pristupanja Crne Gore Europskoj uniji. Konkretan fokus usmjeren je na funkcioniranje demokratskih institucija u zemlji, na borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, te na socijalne politike i zaštitu okoliša. Posebna pažnja posvećena je vladavini zakona i zaštiti temeljnih sloboda.

Cilj nam je podržati Crnu Goru na njenom putu pridruživanja, te ju pripremiti na prava i obveze koje će za nju proizaći stjecanjem punopravnog članstva u našoj zajednici. U ovoj Delegaciji sudjelujem kao zamjenski član.

Lightbox by Lokesh Dhakar