Pretraga

Položaj žena u COVID-19 pandemiji zahtjeva hitne i rodno osjetljive mjere

16.04.2020.

Europarlamentarac Predrag Fred Matić ističe kako je globalna kriza izazvana COVID-19 otkrila nedostatke naših društveno-ekonomskih sustava i produbila postojeće nejednakosti, s posebnim naglaskom na rodne nejednakosti. To se odražava i na položaj žena u društvu koje su u svakoj krizi višestruko ugrožene, neposredno i dugoročno. Zbog toga je važno pokrenuti društvenu raspravu i poduzeti konkretne mjere usmjerene na sprječavanje negativnih posljedica pandemije na položaj žena, a stavove i ključne podatke koje je grupa Socijalista i demokrata u Europskom parlamentu izrazila, zastupnik Matić predstavlja u nastavku.

Neki od podataka koji govore o tome kakav je položaj žena u različitim sferama tijekom ove globalne pandemije:

 

Zastupnik Matić kao izvjestitelj za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava posebno naglašava važnost osiguranja zdravstvene zaštite žena tijekom pandemije. Ističe da fokus mora biti na zdravstvenoj zaštiti trudnica, rodilja i majki, pristup sigurnom porodu, dostupnost kontracepcije koje je u vrijeme krize potencijalno ograničeno, pravu na besplatnu pilulu za jutro poslije, pravo na uslugu sigurnog pobačaja, održavanje najbolje moguće prakse i postupaka u slučajevima silovanja te posebno zaštitu žena koje žive u nasilničkim vezama te žena koje su prisiljene ostati pod istim krovom kao i njihov zlostavljač zbog čega izolacija, odnosno karantena može biti jednako opasna kao i svaki virus.

 

Zastupnik naglašava kako: „u situaciji COVID-19 pandemije zdravlje i očuvanje života mora biti na prvom mjestu, a izuzetno je važno da zdravstveni postupci za naše građane i građanke ne budu ograničeni. Nažalost, diljem Europe suočavamo se s činjenicom da se ženama uskraćuje pravo na neke usluge i postupke iz područja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava što je nedopustiva manipulacija koja opstruira fundamentalno pravo žena na zdravlje. Također, posebna pažnja mora biti posvećena trudnicama, rodiljama i majkama jer se nalazimo u situaciji da dostupnost te skrbi opada i da nemamo informaciju jesu li u svim bolnicama diljem Hrvatske spremni svi uvjeti za porode i adekvatnu skrb za majke i djecu. Na taj način dodatno pogoršavamo već tešku situaciju. Vlada RH mora osigurati resurse i zdravstveno osoblje potrebno za nastavak redovnog pružanja skrbi visoke kvalitete za sve trudnice, rodilje, majke i djecu.“

 

Također, Predrag Fred Matić podržava apel UN-a i poziva Vladu RH da hitno osigura uspostavu kriznog sustava zaštite i zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja kao i nastavak kaznenih progona nasilnika, a posebice s obzirom na porast obiteljskog nasilja.Neke od mjera koje S&D grupa Europskog parlamenta predlaže su:

 

Zbog svega navedenog zastupnik smatra nužnim u vremenu krize izazvane COVID-19 osigurati mjere koje su rodno osviještene i osiguravaju zaštitu najosjetljivijih skupina društva kako bi upravo te skupine lakše prevladale trenutnu krizu.

 

Lightbox by Lokesh Dhakar