Pretraga

Ciljevi mandata

Kao hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, spremno sam prihvatio odgovornost aktivnog rada na promicanju europskih vrijednosti, poštivanja ljudskih prava i dostojanstva svakog čovjeka. Za trajanja mandata, a kroz sudjelovanje u radnim odborima Parlamenta, usmjerit ću svoje napore prema postizanju tih ciljeva.

Odbor za ribarstvo (PECH), Odbor za kulturu i obrazovanje (CULT) i Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost (FEMM) parlamentarni su odbori kojih sam član. U odboru PECH radit ću na poticanju revitalizacije i osnaženju kontinentalne slatkovodne akvakulture. Nadalje, zbog važnosti uloge građanskog odgoja i obrazovanja te njihova značaja u društvu, moji ciljevi u odboru CULT bit će usmjereni upravo jačanju tih vrijednosti. Također, agilno ću raditi na temama pomirenja kulturnog naslijeđa Republike Hrvatske i Europske unije. Naposljetku, kroz odbor FEMM predano ću se zalagati za rodnu ravnopravnost, a u fokusu će mi biti seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena, i borba protiv svih oblika nasilja i diskriminacije.

Posebno želim naglasiti i nekoliko vanjskopolitičkih tema kojima se bavim kroz članstvo u delegacijama Europskog parlamenta; Delegaciji za odnose s Crnom gorom (D-ME) i Delegaciji za odnose s Arapskim poluotokom (DARP). Ističem podršku Crnoj Gori na putu pridruživanja u EU i u pripremanju na preuzimanje prava i obveza koje će za nju proizaći stjecanjem punopravnog članstva u našoj zajednici. Također, posebna čast mi je, kroz održavanje odnosa s Arapskim poluotokom, raditi na promicanju vrijednosti slobode, demokracije, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda i vladavine zakona izvan granica EU-a.

Čvrsto vjerujem da Republika Hrvatska i njeni građani mogu ostvariti svoju budućnost kroz članstvo u EU-u, stoga ću svoj zastupnički položaj uložiti u ostvarenje i učvršćenje hrvatskih nacionalnih interesa u Europi.

Moj konačni cilj je doživjeti ravnopravnu europsku Hrvatsku zadovoljnih i sretnih ljudi!

Lightbox by Lokesh Dhakar